Odbiór świadectw

Informujemy, że za zgodą Organu Prowadzącego, na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) zajęcia w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej dla klas IV – VII zostają zawieszone do dnia 26 czerwca 2020r.
Świadectwa uczniów będzie można odbierać od dnia 26.06 2020 roku w sekretariacie szkoły.
Przypominamy też o konieczności rozliczenia się z podręczników szkolnych. Można je przywieźć do placówki lub przesłać pocztą.