Zajęcia Opiekuńczo-Wychowawcze

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach proszeni są o złożenie 14 dni przed terminem pisemnego podania do dyrektora Zespołu Placówek, w którym określone są dni korzystania z w/w opieki (druk podania dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej).