KONKURS MATEMATYCZNY

25 kwietnia 2023 roku odbył się XIII  Konkurs matematyczny „Szkolny Rachmistrz”. Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.
Brało w nim udział 8 uczniów:   klasa VII a – 2, VII b -1 oraz  VIII – 5.
Wyniki konkursu:
I miejsce Kacper K. ucz. klasy VIII –  Szkolny Rachmistrz w roku szkolnym 2022/2023.
II miejsce Dominik C. ucz. klasy VIII
II miejsce Kacper S. ucz. klasy VIII
Gratulujemy  zwycięzcom z klasy ósmej oraz pozostałym  uczestnikom konkursu odwagi za przystąpienie do konkursu!
Małgorzata Mizera