Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2020/2021

Dyrektor Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021 będą:

– 01-08.04.2021 r.,

– 01-03.05.2021 r.,

– 03-06.06.2021 r.