Wnioski


PROCEDURA ZGŁASZANIA WNIOSKU
O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ
 
1.       Dzięki twoim informacjom dowiemy się, co musimy zmienić, żeby nasza strona internetowa była dostępna cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby , który zapewni ci jej dostępność cyfrową.
2.       Dostępność cyfrowa umożliwia wygodne korzystanie z serwisów internetowych osobom z różnymi niepełnosprawnościami, na przykład:
a)       wzroku,
b)      słuchu,
c)       ruchu,
d)      niepełnosprawnością intelektualną,
e)      zaburzeniami poznawczymi.
3.       Dostępność cyfrowa służy także innym użytkownikom, na przykład osobom starszym czy korzystającym z urządzeń mobilnych. Możesz zgłosić, że na przykład:
a)       opublikowane treści lub dokumenty do pobrania są dla ciebie nieczytelne,
b)       nie możesz poruszać się po stronie za pomocą klawiatury,
c)       strona zawiera niezrozumiałe odnośniki (linki), które nie wiadomo, gdzie prowadzą,
d)       film umieszczony na stronie nie ma napisów,
e)       zdjęcia lub grafiki nie mają opisów, które umożliwiają zrozumienie, co się na nich znajduje.
4.       Każdy ma prawo do pełnego, wygodnego i samodzielnego dostępu do informacji i usług na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych. Dotyczy to także informacji publikowanych przez podmioty publiczne na innych stronach lub w innych aplikacjach ‒ na przykład w mediach społecznościowych czy w serwisach z filmami.
5.       Nie musisz być osobą z niepełnosprawnością ani opiekunem czy przedstawicielem ustawowym takiej osoby. Co musisz przygotować:
a)       informację o braku dostępności cyfrowej ‒ wskaż, co jest niedostępne i ewentualnie, dlaczego, w tym:
b)      opisz niedostępny element wraz z informacją, gdzie się on dokładnie znajduje ‒ jeśli wniosek dotyczy braku dostępności cyfrowej konkretnego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej (na przykład artykułu, dokumentu, wyszukiwarki).
6.       Teraz przedstaw informacje o sobie. Bez nich twój wniosek może zostać nierozpatrzony. Są to:
a)    twoje imię i nazwisko,
b)    twoje dane kontaktowe, aby podmiot publiczny mógł się z tobą skontaktować – na przykład: numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail.
7.       Informację o najwygodniejszym dla ciebie rodzaju dostępu alternatywnego (na przykład ustnie przez telefon, poprzez tłumacza języka migowego) ‒ jeśli chcesz, żeby treść strony internetowej lub aplikacji mobilnej została ci udostępniona w taki sposób. Znajdź na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, której dotyczy wniosek, deklarację dostępności. Deklaracja ta opisuje między innymi, jaki jest stan dostępności danej strony lub aplikacji i z kim kontaktować się w razie problemów, Deklaracja dostępności jest obowiązkowo zamieszczana na każdej stronie internetowej. Sprawdź w deklaracji dostępności dane kontaktowe naszego koordynatora , do której można zgłaszać problemy. Przygotuj e-mail (to będzie twój wniosek):
a)       podaj w nim przygotowane wcześniej informacje – szczegóły znajdziesz w sekcji co musisz przygotować,
b)      możesz powołać się na art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – jest on podstawą prawną do twojego wniosku,
c)       wyślij e-mail na wskazany w deklaracji dostępności adres e-mailowy.
8.       Jeśli nie chcesz lub nie możesz tego zrobić przez Internet, możesz to zrobić:
a)       telefonicznie,
b)      ustnie lub pisemnie w siedzibie podmiotu w sekretariacie lub listownie.
Usługa jest bezpłatna. Podmiot publiczny, do którego składasz wniosek, nie ma prawa obciążać cię kosztami zapewnienia dostępności cyfrowej.
wniosek-_dostepnosc.docx
Pobierz