Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Dodatkowe dni wolne:

12 listopada 2021;
7 stycznia 2022;

2, 4 maja 2022
17 czerwca 202
2