Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Dodatkowe dni wolne:

12, 13 listopada 2020;
4, 5 stycznia 2021;
4 czerwca 2021