Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024

Dodatkowe dni wolne:

30, 31 października 2023 r.,

29, 30 kwietnia 2024 r.,

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.,