Kontakt


58-114 Bystrzyca Górna 48,

Sekretariat: 724-383-193
Pedagog: 724-383-166
Dyrektor   724-383-098
Grupa I    726-137-001
Grupa II   726-136-998
Grupa III  726-137-913
Grupa IV   726-154-643
Grupa V    726-136-997
Wicedyrektor   661-220-027
Pielęgniarka   661-227-686

e-mail: sekretariat@zpbystrzycag.edu.pl

ePUAP- skrzynka podawcza – adres / ZPBystrzycaGorna/SkrytkaESP