Plan Działania 31.12.2021

Plan działania

ZESPOŁU PLACÓWEK W BYSTRZYCY GÓRNEJ

na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na okres do 31.12.2021 roku

LP.NAZWA DZIAŁANIAKOSZT ZAMIERZENIA w złTERMINUWAGI
W zakresie ogólnym
1.Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiW ramach umowy z koordynatorembieżąco 
2.Pracowanie katalogu stanowisk pracy na których można zatrudnić osoby niepełnosprawne uwzględniających obecne możliwości techniczne podmiotu    brak Brak spełniania wymogów architektonicznych
3.Organizacja spotkania z ŚWIDNICKIEM STOWARZYSZENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”  brak Przełożone z uwagi na pandemię
W zakresie dostępności cyfrowej
1.Wykonanie walidacji strony internetowejW ramach umowy z koordynatoremDo 15.10.2020 
2.Praca nad poniesieniem dostępności strony przez podmiot realizujących obsługę strony bieżącoOcena 31.03.2021
3.Wykonanie ponownej walidacji stronyW ramach umowy z koordynatorem01.06.2021 
LP.NAZWA DZIAŁANIAKOSZT ZAMIERZENIA w złTERMINUWAGI
4Wykonanie deklaracji dostępności i umieszczanie jej na stronie podmiotowej BIP oraz stronie internetowej – w części dotyczące dostępności internetowej. 30.05.2021korekta
5.Zakup tabletu z aplikacją tłumacz języka migowego  opcjonalnie
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
1.Szkolenie dla kierownictwa  z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami0 zł  
2.Szkolenie dla wyznaczonych pracowników z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami0 zł  
3.Skierowanie na szkolenie pracowników z zakresu języka migowego1200/osoba2021 
4.Trening obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami dla asystentów0  
5.Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowyWedług projektu i wycenyLuty 2021 
W zakresie dostępności architektonicznej
1.Audyt architektoniczny uwzględniający zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiAudyt wstępny20.10.2020koordynator
2.Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych  0do 15.11.2020         
3.Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych zakup i umiejscowienie znaku D18a T29 Parking dla niepełnosprawnych wraz ze słupem,wykonanie malowania miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych P-24500           30015.03.2020     1.03.2021     15.03.2021    Uwzględniając warunki pogodowe

LP.
NAZWA DZIAŁANIAKOSZT ZAMIERZENIA w złTERMINUWAGI
4.Wyznaczenie koncepcji dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem przywrócenia wszystkich istniejących wejść do budynku – wejście II parter prawa strona    10.000 zł    Realizacja po przydziale środków ze Starostwa Powiatowego    Kosztorys i ewentualny projekt nie ujęto w budżecie na 2021 rok Prace uzależnione od organu prowadzącego
5.Oznakowanie dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnychBrakPo akceptacji koncepcji dróg zewnętrznych 
6.Wyznaczenie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych 31.06.2021 
7.Oznakowanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych100031.08.2021 
8.Koncepcja wyznaczenia pomieszczeń na potrzeby  toalety dla osób niepełnosprawnych 31.00.2021 Po uzgodnieniu ze służbami budowlanymi Starostwa Powiatowego w ŚwidnicyPrzeniesiono na inny termin w związku z realizacją modernizacji zewnętrznej budynku
9.Wyznaczenie miejsca obsługi osób ze szczególnymi potrzebamiSekretariat ( parter)1.12.2020 
10.Przygotowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z katalogiem stanowisk pracy  wstrzymane do czasu właściwej organizacji komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
11.Sporządzenie wniosków aby: na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano sygnalizację świetlną. na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano sygnalizację dźwiękową. na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano rampy krawężnikowe. na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano  zmianę faktury nawierzchni.brak31.08Kompetencja zarządcy drogi
12.Zastosowanie zmian aby przy wejściu do budynku znajdowały się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. kafelki, maty z wyżłobieniami).brak31.08Kompetencja zarządcy drogi
13.Zastosowanie zmian aby schody wyposażone są w poręcze, również po stronie ścianyWedług kosztorysu31.12.2021 
14.Spowodowanie aby schody są oznaczone kontrastowo. (Kontrast barwny powinien być na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia).250031.12.2021 
15.Zastosowanie zmian aby drzwi wejściowe otwierały się automatycznie.Według kosztorysu31.12.2021