„Wychowanie ku wartościom w edukacji historycznej, w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej”.