Zbiórka nakrętek.

Przez cały rok szkolny zbieraliśmy plastikowe nakrętki. Jest to bardzo popularna inicjatywa rozpowszechniona w naszym kraju,       zwłaszcza wśród młodzieży. Nakrętki zbiera się na wózki inwalidzkie, protezy, rehabilitację, wakacje dla dzieci z rodzin ubogich i na wiele innych celów. Mamy nadzieję, że choć w najmniejszym zakrętkowym stopniu uda się poprzez naszą akcję zrealizować komuś swoje marzenia.
Szczególne podziękowania składamy wszystkim dorosłym, którzy przystąpili do naszej akcji.