„WOLNA I NIEPODLEGŁA” Rok szkolny 2018/2019

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY
100 LAT DLA NIEPODLEGŁEJ

„WOLNA I NIEPODLEGŁA”

Rok szkolny 2018/2019

CEL GŁÓWNY

Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży jako element przygotowania do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
  2. Budowanie szacunku dla symboli narodowych.
  3. Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
  4. Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.
  5. Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.
  6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
  7. Integracja uczniów całej szkoły.
  8. Upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU – rok szkolny 2018/2019

FORMY PRACY

– indywidualna

– grupowa

-zespołowa(klasa).

PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU

Zorganizowanie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, w ramach której odbędzie się:

– apele szkolne

 -prezentacja prac plastycznych na drzwiach klas lekcyjnych  i w holu głównym,

-wystawa prac konkursowych tworzonych podczas realizacji projektu,

-gazetki tematyczne,

-wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom konkursów organizowanych w trakcie projektu.

EWALUACJA

Ewaluacja projektu będzie prowadzona zarówno na bieżąco w trakcie realizacji projektu, jak i pod koniec w formie podsumowania.

KOORDYNATORZY PROJEKTU:  M. Uss, B. Kurowska, M. Borowy

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU:

Lp.Nazwa zadaniaOdpowiedzialniTermin wykonaniaOpis zadania
1.NIEPODLEGŁE CZYTANIE – czytamy wybrane legendy polskie.nauczyciele j. polskiego, bibliotekarzrok szkolnyCzytamy wybrane fragmenty legend polskich
2.KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem:a)      SYMBOLE NARODOWE – dla klas IV-Vb)      JESTEM POLAKIEM – dla klas VI – VIIc)      STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI – dla klas VIII – IIIwychowawcy klas, nauczyciel plastyki, bibliotekarz X –  XI 2018Uczniowie wykonują prace plastyczne dowolną techniką, w formacie A3.Prace będą elementem dekoracji.
3„ŚPIEWAMY DLA WOLNEJ POLSKI”II Konkurs Piosenki Patriotycznejnauczyciel muzyki, historiiX- XI 2018r.IV – V 2019 9 listopad 2018Pieśni narodowe będą śpiewane na uroczystym apelu szkolnym  
4„1918 MINUT Z PATRIOTYZMEM” – projekcja filmów polskich z historią w tleWszyscy nauczyciele  X – V 2019r.Projekcja polskich filmów w czasie zajęć wychowawczych
5KOTYLION NARODOWYKoordynatorzylistopad 2018W ramach współpracy z Muzeum Porcelany w Wałbrzychu uczniowie na warsztatach plastycznych wykonają kotyliony. 
6Wystawa tematyczna „Wolna i Niepodległa”Koordynatorzy, Samorząd Uczniowskilistopad  2018r.Wykonanie wystawy w holu głównym
7III Szkolny konkurs „PATRIOTYCZNE PISANIE”Nauczyciele języka polskiego listopad  2018r.Uczniowie przepisują tekst. Ocenie podlega poprawność i estetyka pracy.
8APEL – „Wolna i Niepodległa”
godzina 1111 wspólne odśpiewanie hymnu państwowego
koordynatorzy 9 listopad 2018Apel poświęcony 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
9III Międzynarodowy konkurs plastyczny „Stanisław Moniuszko – polski patriota”Nauczyciel plastyki i historiiXII 2018Uczniowie wykonują dowolna techniką prace plastyczne
10LEKCJE MUZEALNE – Panorama Racławicka we WrocławiuNauczyciel historiiII – III 2019Udział w lekcji muzealnej we Wrocławiu
11QUIZ WIEDZY OGÓLNEJ –  „CO WIEM O POLSCE?Koordynatorzy projektuIII 2019Uczniowie i nauczyciel WOS-u, tworzą „bank” pytań
z wiedzy ogólnej 
12POZNAJEMY TWÓRCÓW NIEPODLEGŁEJ POLSKI – spotkanie z przedstawicielami IPN we WrocławiukoordynatorzyIII 2019Prelekcja dla uczniów kl. VII, VIII, III
13KARTKA DLA RODAKA w ramach współpracy z Fundacją dla Rodaka w OlsztynieNauczyciel plastyki i techniki, Samorząd UczniowskiIII – IV 2019Wykonanie kartek świątecznych
14CZYM JEST DLA MNIE PATRIOTYZM – wykonanie prezentacji multimedialnejNauczyciel informatykiMaj 2019Uczniowie klas VIII i III wykonują prezentację multimedialna
15.„ŁĄCZY NAS FLAGA”wychowawcy klas2 maj 2019.Zadanie realizują klasy – każda klasa wykona z dowolnych materiałów flagę Polski.
16BIEGAMY DLA NIEPODLEGŁEJNauczyciele wych. fizycznegomaj 2019Uczniowie biorą udział w biegach przełajowych
17Udział w ogólnopolskich konkursach plastycznychNauczyciel plastyki i historiirok szkolny 2018/2019Udział uczniów w organizowanych konkursach plastycznych o tematyce patriotycznej.
18Współpraca z instytucjami użytku publicznego – Muzeum Gross Rosen, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu, IPNKoordynatorzy projekturok szkolny 2018/2019Organizacja spotkań i wycieczek
19SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI WOJSKA POLSKIEGOM. Borowyrok szkolny 2018/2019Uczniowie biorą udział  w spotkaniu z przedstawicielami Wojska Polskiego
20PODSUMOWANIE PROJEKTU – „Wolna i Niepodległa”Koordynatorzy projektumaj 2018Organizacja apelu