O nas


Placówka nosi nazwę: Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej i jest placówką publiczną. W skład ZP w Bystrzycy Górnej wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa Nr 3,
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Przebywają w nim chłopcy i dziewczęta w normie intelektualnej  wymagający kształcenia specjalnego z uwagi na przejawiane cechy niedostosowania społecznego. Wychowankowie objęci są opieką pedagogiczną i psychologiczną. Placówka dysponuje 72  miejscami. Klasy liczą do 12 uczniów w wieku od 11 do 18 lat.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem składa się  z 12 nauczycieli, 13 wychowawców oraz wspomagających ich specjalistów

Placówka przeznaczona jest dla chłopców idziewcząt w wieku szkolnym, z trudnościami szkolnymi  i wychowawczymi.  ZP jest placówką świadczącą opiekę całodobową i całoroczną. Na  terenie ośrodka znajduje się szkoła i internat.

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Świdnicki, a organem sprawującym nadzór  pedagogiczny – Dolnośląski Kurator Oświaty.

Godziny pracy administracji: 700-1500.

Siedziba placówki znajduje się w Bystrzycy Górnej 48.

Placówka posiada samochód 9-osobowy, który służy do przewozu naszych podopiecznych. Obiekt jest monitorowany (wokół budynku i na korytarzu umieszczone są kamery, podnosi to bezpieczeństwo wychowanków). Przed ośrodkiem znajduje się boisko do gier zespołowych, ławeczki, miejsce na ognisko, parking, bliski dostęp do autobusu.