Plan Działania 31.12.2023

Plan działania

na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na okres do 31.12.2023 roku

LP.NAZWA DZIAŁANIAKOSZT ZAMIERZENIA w złTERMINUWAGI
W zakresie ogólnym
1.Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiW ramach umowy z koordynatorembieżąco 
2.Pracowanie katalogu stanowisk pracy na których można zatrudnić osoby niepełnosprawne uwzględniających obecne możliwości techniczne podmiotu    0 zł Brak spełniania wymogów architektonicznych
3.Organizacja spotkania z Świdnickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych  0 złWg. ustaleń ze strona 
4.Narada kierownicza w zakresie dostępności0 złStyczeń 
5.Wykonanie okresowej ankiety do MC – Ankieta dotycząca żądań i skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej0 zł15.01 
W zakresie dostępności cyfrowej
1.Nadzór nad walidacją strony internetowej0 złbieżąco 
2.Praca nad poniesieniem dostępności strony przez podmiot realizujących obsługę strony0 złbieżącoOcena 31.03.2021
LP.NAZWA DZIAŁANIAKOSZT ZAMIERZENIA w złTERMINUWAGI
4.Wykonanie okresowej aktualizacji deklaracji dostępności i umieszczanie jej na stronie podmiotowej BIP oraz stronie internetowej – w części dotyczące dostępności internetowej.0 złDo 30.04.2023 
5.Wdrożenie procedury zgłaszania wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej0styczeń – luty 2023 
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
1.Szkolenie dla kierownictwa  z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami0 złon- line  marzec 
2.Szkolenie dla wyznaczonych pracowników z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami0 złon- line  marzec 
3.Samodoskonalenie pracowników z zakresu języka migowego0 zł2023 
4.Trening obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami dla asystentów0  
5.Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowyWedług projektu i wycenybieżąco 
6.Opracowanie dobrych praktyk w zakresie kontaktu z osobami o szczególnych potrzebach0 złII Kwartał 
7.Umieszczenie napisu informacyjnego na budynkuWedług projektu i wycenyI Kwartał 
W zakresie dostępności architektonicznej
1.Audyt architektoniczny uwzględniający zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiAudyt okresowyI kwartałkoordynator
2.utrzymanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych0Bieżąco       
3.Oznakowanie pięter    Według kosztorysu31.12.2023 

LP.
NAZWA DZIAŁANIAKOSZT ZAMIERZENIA w złTERMINUWAGI
4.Wprowadzenie zarządzenia o dobrych praktykach w sprawie stosowania dobrych praktyk w kontaktach  z osobami o szczególnych potrzebach0 złI Kwartał 
5.Wyznaczenie koncepcji dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem przywrócenia wszystkich istniejących wejść do budynku – wejście II parter prawa strona    Wg kosztorysu    Realizacja po przydziale środków ze Starostwa Powiatowego    Kosztorys i ewentualny projekt nie ujęto w budżecie na 2021 rok Prace uzależnione od organu prowadzącego
5.Oznakowanie dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnychWg kosztorysuPo akceptacji koncepcji dróg zewnętrznych 
6.Utrzymanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnychWg kosztorysu2023 Po uzgodnieniu ze służbami budowlanymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy 
7.Oznakowanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnychWg kosztorysu2023 Po uzgodnieniu ze służbami budowlanymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy 
8.Koncepcja wyznaczenia pomieszczeń na potrzeby  toalety dla osób niepełnosprawnychII kwartał2023 Po uzgodnieniu ze służbami budowlanymi Starostwa Powiatowego w ŚwidnicyPrzeniesiono na inny termin w związku z realizacją modernizacji zewnętrznej budynku
9.Wyznaczenie miejsca obsługi osób ze szczególnymi potrzebamiSekretariat ( parter)2023 
10.Przygotowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z katalogiem stanowisk pracy 2023wstrzymane do czasu właściwej organizacji komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
11.Sporządzenie wniosków aby: na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano sygnalizację świetlną. na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano sygnalizację dźwiękową. na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano rampy krawężnikowe. na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosowano  zmianę faktury nawierzchni.brak2023Kompetencja zarządcy drogi
12.Zastosowanie zmian aby przy wejściu do budynku znajdowały się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu (np. kafelki, maty z wyżłobieniami).brak2023Kompetencja zarządcy drogi
13.Zastosowanie zmian aby schody wyposażone są w poręcze, również po stronie ścianyWedług kosztorysu2023 
14.Spowodowanie aby schody są oznaczone kontrastowo. (Kontrast barwny powinien być na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia).25002023 
15.Zastosowanie zmian aby drzwi wejściowe otwierały się automatycznie.Według kosztorysu2023 

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Leszek Malinowski