Oferta oddziaływań wychowawczych

Nasi wychowankowie mogą podnosić swoje umiejętności w trakcie: zajęć dodatkowych ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania, zajęć wyrównawczych, socjoterapeutycznych, a także rozwijać swoje zainteresowania w ramach różnorodnych zajęć pozalekcyjnych:

  • koło turystyczne, filmowe, rycerskie, szachowo-warcabowe, miłośników biblioteki, teatralne, informatyczne
  • zajęcia plastyczne, kulinarne, relaksacyjne, modelarskie,
  • zajęcia indywidualne i grupowe,
  • atrakcyjne formy zajęć rekreacyjno sportowych: narciarstwo zjazdowe i biegowe, łyżwiarstwo, tenis stołowy, bandminton, zapasy, wycieczki rowerowe, rolki, piłka nożna, siatkówka plażowa, wycieczki piesze,
  • nauka gry na gitarze,
  • zajęcia przygotowujące do konkursów i zawodów sportowych na terenie powiatu i województwa

Dla młodzieży posiadającej opóźnienie szkolne, która jest chętna i zaangażowana w naukę istnieje możliwość uzyskania promocji śródrocznej. Oznacza to, że w ciągu jednego roku nauki, uczeń może ukończyć dwie klasy i nadrobić zaległości szkolne.

Z wychowankami realizujemy programy: wychowawczy, terapeutyczny, profilaktyczny „Zmieniam się na lepsze”, edukacyjno-wychowawczy
oraz plany pracy wychowawczej.
Wybieramy Ucznia Roku i przyznajemy stypendia za wyniki w nauce.

Od wielu lat organizujemy cykliczne imprezy:  spotkanie wigilijne, mikołajki i wiele innych wg kalendarza imprez.

W ramach wszechstronnej pracy z wychowankiem stawiamy na współpracę z rodziną i doskonalenie metod  pracy ze środowiskiem rodzinnym w tym: indywidualne poradnictwo dla rodziców (pedagogizacja), warsztaty dla rodzicówindywidualne spotkania, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, doradztwo zawodowe.