Koło Turystyczno-Krajoznawcze

Uczestnikami zajęć są wychowankowie Zespołu Placówek Specjalnych z różnych grup.

Koło Turystyczne zostało założone po to, aby wśród młodzieży popularyzować turystykę pieszą. Celem jest zwiedzanie najbliższej okolicy, która obfituje w wiele szlaków turystycznych Gór Sowich i Gór Kamiennych. Wychowankowie poznają historię swojego regionu poprzez odwiedzane miejsc znanych z historii np. Zamek Grodno, Sztolnie Walimskie oraz zamki i pałace, których jest wiele naszym regionie.

 Członkowie koła uczestniczą w rajdach, biegach na orientacje, które organizowane są przez Hufiec Świdnica. Dzięki temu poznają tradycje, zwyczaje, życia harcerskiego.

Nasze Koło Turystyczne współpracuje z PTTK Świdnica, dzięki temu wychowankowie zdobywają szczyty górskie otrzymując kolejne punkty do odznaki GOT. Poznają zasady bezpiecznego poruszania się na szlaku turystycznym i w ruchu ulicznym.

W 2010 roku Koło Turystyczne nawiązało współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Świebodzicach. Celem spotkań jest integracja młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z wychowankami placówki. Wspólne zabawy odbywały się  w formie gier i turniejów: Wiosenny Turniej Sportowy, Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Mikołajki, Rajd Jesienny.

Członkowie koło rozwijali swoje zdolności plastyczne w listopadowym konkursie pt: „Pejzaż jesienny”. Wykonane prace stanowią dekoracje korytarzy placówki.

Laureaci konkursu:

I miejsce – Michał Ambroziewicz
II miejsce – Łukasz Hajdulis
III miejsce – Dawid Tragarz