Dla rodziców

Szanowni rodzice i opiekunowie.

       Informuję, że Powiat Świdnicki w dniu 25 września 2019 r. zawarł porozumienie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Wer-Med” z siedzibą 58-200 Dzierżoniów ul. Parkowa 7:9 w sprawie objęcia leczeniem stomatologicznym i profilaktycznym dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat.Nasza placówka korzysta z usług gabinetu stomatologicznego w Lutomi Dolnej 12 (w Szkole Podstawowej Lutomia Dolna 12).                                

 Opieka stomatologiczna udzielana dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. wymaga pisemnej zgody rodziców. Opieka stomatologiczna jest sprawowana w przypadku wyrażenia zgody rodziców lub opiekunów prawnych. W związku z powyższym w załanczam formularze zgód do wydrukowania i wypełnienia dla  dzieci, u których mają być udzielone świadczenia ogólnostomatologiczne. Wypełnione formularze  należ zwrócić do gabinetu pielęgniarki w ZP Bystrzyca Górna lub przesłać listownie na adres placówki.