ZAJĘCIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM – „ BOXING – OPANOWANY UMYSŁ ZWINNE CIAŁO”

Współpraca z klubem BOKS POLONIA ŚWIDNICA cele:

 •   zwiększenie oferty zajęć placówki
 •   promocja placówki
 •   integracja wychowanków z lokalną młodzieżą
 •   współpraca ze środowiskiem lokalnym
 •   propagowanie sportowego trybu życia
 • wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających rozwojowi wychowanka
 • wprowadzanie wychowanków placówki w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, szacunku do przeciwnika, kolegi z klubu,
 • rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych wychowanków  w takich obszarach jak:
 • umiejętność poradzenia sobie z porażką,
 • zachęcanie do postaw fair-play,
 • zawieranie nowych przyjaźni,
 • pokonywanie własnych słabości,

W jaki sposób współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa na procesy edukacyjne w placówce.

 -poszerzenie zasobów motywowania  uczniów do nauki
– kształtowanie  samodyscypliny
– zdobywanie nowych umiejętności
– wyrabianie umiejętności koncentracji, słuchania
– rozwijanie pasji, zainteresowań
– rozwijanie pasji, zainteresowań
– kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi
-kształtowanie ucznia ku wartościom ciągłej pracy nad sob

Korzyści ze współpracy dla uczniów

 • możliwość wyjazdów na turnieje, zawody w kraju jak i zagranicą
 • otrzymywanie diet podczas wyjazdów w postaci drobnych kwot(15zł) podczas wyjazdów, oraz napojów i posiłków
 • poznawanie nowych ludzi
 • profesjonalne wyposażenie w sprzęt potrzebny do treningów
 • możliwość udziału  w treningach pod opieką wykwalifikowanych trenerów
 • zdobywanie nowych umiejętności
 • zdobywanie różnego rodzaju nagród
 • możliwość zdobycia stypendium sportowego
 • stworzenie potencjalnej możliwości zrobienia kariery w sportach walki
 • możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością

Opiekun koła Wojciech Kręgiel