WIEŚCI BIBLIOTECZNE / DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ

     Dnia 8.11.2018 r uczestniczyłam w konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy. Tematem konferencji były: „Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli”.  Wcześniej podzieliłam się z Państwem prezentacją multimedialną, właśnie z tego spotkania (za zgodą Biblioteki Pedagogicznej).
Podsumowując treści omawiane podczas tej konferencji, przygotowałam zestawienie kluczowych informacji jakie umiejętności powinien posiadać uczeń i nauczyciel w zakresie krytycznej oceny informacji:

  1. Odnajdywanie, wybieranie i ocenianie informacji pod kątem aktualności, dokładności, wiarygodności źródła.
  2. Zwracanie uwagi na renomę portalu (profesjonalne agencje prasowe, strony instytucji naukowych lub rządowych itp.)
  3. Odnajdywanie wiadomości o autorze danej informacji, a także źródła z których autor korzystał oraz ocenianie jego intencji.
  4. Znajdowanie informacji przedstawiającej inny punkt widzenia do tej, którą się odnalazło.
  5. Rozróżnianie, które partie tekstu na stronie internetowej są faktami, a które opiniami.
  6. Wskazywanie, co jest reklamą, a co nią nie jest.
  7. Weryfikowanie materiałów wizualnych.
  8. Korzystanie z wiedzy autorytetów (znalezienie na stronie uczelni lub instytucji naukowej specjalisty w danej dziedzinie i zwrócenie się z prośbą o radę i opinię).

Źródło: Siuda Piotr, Kompetencje informatyczne a informacyjne – uczniowie i nauczyciele
Przygotował: nauczyciel bibliotekarz Elżbieta Kwapińska