Plan Działania 31.12.2022

Plan działania

ZESPOŁU PLACÓWEK W BYSTRZYCY GÓRNEJ

na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na okres do 31.12.2022 roku

LP.NAZWA DZIAŁANIAKOSZT ZAMIERZENIA w złTERMINUWAGI
W zakresie ogólnym
1.Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiW ramach umowy z koordynatorembieżąco 
2.Pracowanie katalogu stanowisk pracy na których można zatrudnić osoby niepełnosprawne uwzględniających obecne możliwości techniczne podmiotu    brak Brak spełniania wymogów architektonicznych
3.Organizacja spotkania z ŚWIDNICKIEM STOWARZYSZENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”  brak Przełożone z uwagi na pandemię
W zakresie dostępności cyfrowej
1.Wykonanie walidacji strony internetowejW ramach umowy z koordynatoremwykonano 
2.Praca nad poniesieniem dostępności strony przez podmiot realizujących obsługę stronybieżąco  
3.Wykonanie ponownej walidacji stronyW ramach umowy z koordynatoremwykonano 
4Wykonanie deklaracji dostępności i umieszczanie jej na stronie podmiotowej BIP oraz stronie internetowej – w części dotyczące dostępności internetowej. wykonano 
5.Zakup tabletu z aplikacją tłumacz języka migowego  opcjonalnie
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
1.Szkolenie dla kierownictwa  z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami0 złI KW 2022 
2.Szkolenie dla wyznaczonych pracowników z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami0 złI KW 2022 
3.Skierowanie na szkolenie pracowników z zakresu języka migowego1200/osobawykonano 
4.Trening obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami dla asystentów0wykonano 
5.Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowyWedług projektu i wycenywykonano 
W zakresie dostępności architektonicznej
1.Audyt architektoniczny uwzględniający zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiAudyt okresowybieżącokoordynator
2.Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych  0  wykonano       
3.Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych zakup i umiejscowienie znaku D18a T29 Parking dla niepełnosprawnych wraz ze słupem,wykonanie malowania miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych P-24  500           300    wykonano              Uwzględniając warunki pogodowe
4.Wyznaczenie koncepcji dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem przywrócenia wszystkich istniejących wejść do budynku – wejście II parter prawa strona    10.000 zł    Realizacja po przydziale środków ze Starostwa Powiatowego    Kosztorys i ewentualny projekt nie ujęto w budżecie na 2021 rok Prace uzależnione od organu prowadzącego
5.Oznakowanie dróg komunikacji zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych Po akceptacji koncepcji dróg zewnętrznych 
6.Wyznaczenie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych 31.03.2020Przełożono na 2022 r.
7.Oznakowanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych 31.03.2020Przełożono na 2022 r.
8.Koncepcja wyznaczenia pomieszczeń na potrzeby  toalety dla osób niepełnosprawnych 31.03.2020 Po uzgodnieniu ze służbami budowlanymi Starostwa Powiatowego w ŚwidnicyPrzełożono na 2022 r.
9.Wyznaczenie miejsca obsługi osób ze szczególnymi potrzebamiSekretariat ( parter)Wykonano 
10.Przygotowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z katalogiem stanowisk pracy  wstrzymane do czasu właściwej organizacji komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
11.Oznaczyć krawędzi schodów pierwszego i ostatniego kontrastowo. 1500I KWPrzełożono na 2022 r
12.W holu głównym wskazać kierunek do sekretariatu                  ( recepcji)30I KWPrzełożono na 2022 r
13.Zapewnić balustrady po obu stronach schodówWedług kosztorysuI KW 

Koordynator ds. dostępności

Leszek Malinowski