Dzień Kobiet i życzenia dla pracowników i pensjonariuszy Całodobowego Domu Seniora Marconi Medica w ŚWIDNICY

Samorząd Uczniowski przekazał ,własnoręcznie wykonane, zaczarowane pudełka z życzeniami dla wszystkich Kobiet pracujących i zamieszkujących Dom Seniora.
Upominki wykonano w ramach projektu Wychowanie do wartości ,kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Osoby odpowiedzialne: M.Wajdzik, M.Uss