SŁOWO MA WIELKA MOC-V PISANIE PATRIOTYCZNE

Jak co roku, w kalendarz imprez, wpisane zostało Pisanie Patriotyczne. W konkursie udział wzięły klasy młodsze IV-V-VI , które pisały  wiersz Hanny Łochockiej Słowa Ojczyste. Natomiast klasy starsze VII –VIII wiersz Marcina Wolskiego Niepodległość. W konkursie wyróżniono dwie prace-ucznia kl.IV i Uczennicy kl.VIII. Nagrodzono osiemnaście prac. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział.
Konkurs odbył się w ramach projektu Polacy naród walczący.
Osoby koordynujące: D. Pajęcka, M. Uss, B. Kurowska.