LISTOPAD –PAMIĘTAMY –SIŁA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ

W przededniu Święta Niepodległości uczniowie klas IV-VIII na zajęciach z wychowawcą wykonali plakaty i gazetki tematyczne związane z historią Polski. Hasłem przewodnim były treści związane z :
Kl. IV-V-położeniem Polski, symbolami narodowymi
Kl.VI –rycerze, Zawisza Czarny, Stefan Czarniecki, husaria
Kl. VIIa –postacie : K .Pułaski, T. Kościuszko, bitwa pod Racławicami
KL. VII b-postacie: J.H. Dąbrowski, J. Poniatowski, J .Piłsudski
Kl. VIII- literatura faktu o II wojnie światowej, W. Pilecki, D. Siedzikówna.
Wszystkie prace zostały umieszczona na tablicach i w holu głównym.
Zajęcia odbyły się w ramach projektu Polacy naród walczący.
Osoby koordynujące: M. Uss i wychowawcy klas.