WOLNOŚĆ  KOCHAM I ROZUMIEM….

Pod tym hasłem, 15.11.2023 roku, odbył się uroczysty apel z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas apelu uczniowie chóralnie śpiewali pieśni legionowe, a w postawie zasadniczej odśpiewali Rotę oraz hymn RP. Dekorację do apelu stanowiły prace uczniów wykonane

By

Read More

Posiłek w szkole i w domu

Program: Wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 moduł 3

Całkowita wartość wynosi:  67 440,00 zł

Kwota dofinansowania: 53 952,00 zł

Głównym celem programu jest wspieranie w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych

By

Read More

LEKCJA PATRIOTYZMU, CZYLI PATRIOTYCZNE PISANIE

W szkolny konkursie Patriotyczne Pisanie wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Teksty A. Mickiewicza i J. Kochanowskiego pisane były na lekcjach języka polskiego . Ogółem wyróżniono 16 prac uczniów. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i słodkie niespodzianki.
Koordynator : M. Uss, A. Romanowicz.

By

Read More

BOHATERON  2023!

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym zaszczytnym projekcie BohaterON. Słowa podziękowania dla Powstańców Warszawskich popłynęły od uczniów klas IV-V-VI-VII-VIII. Przybrały one formę podziękowań słownych, wyrażonych rysunkami i grafiką na lekcjach historii , jak i w czasie

By

Read More

Informuje o wyniku naboru

Dyrektor Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej

Informuje o wyniku 

Naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej

Bystrzyca Górna 48

58-114 Lubachów

Stanowisko urzędnicze:   Zastępca głównego księgowego – 1 etat 

Termin składania dokumentów upłynął 22.10.2023 r.

By

Read More
19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, 

przed nami kolejna porcja wiedzy w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. 

Tym razem wydarzenia kierujemy do kadry oraz do młodzieży: 

1)    Definicja i mechanizmy przemocy – webinar dla kadry

  • Trenerki: Małgorzata Dziewanowska, Beata Antos

By

Read More

Projekt “Dobry Początek”

W roku szkolnym 2021/2022  i  2022/2023 w MOS w Bystrzycy Górnej był realizowany projekt „ Dobry Początek”

Projekt  “Dobry Początek” miał na celu udzielanie  wsparcia  społeczno-  zawodowego uczniom  w wieku 12-18 lat, przebywającym  w   MOW  i  MOS na terenie Dolnego

By

Read More