Przetargi- d

Przetargi

Potwierdzenie o wyborze oferty w przetargu  z dnia 06-12-2017r.

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do placówki, dla:

Zadania nr 1 – produkty mleczarskie

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr ofertyNazwa i adres DostawcyLiczba punktów w kryterium – cenaŁączna liczba przyznanych punktów
 1PHU Angelika B. Masłowskiul. Bystrzycka 24 58-100Świdnica   95 285

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 1, zostanie podpisana w dniu 13.12.2017r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania nr 2 – warzywa, owoce i warzywa przetworzone

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr ofertyNazwa i adres DostawcyLiczba punktów w kryterium – cenaŁączna liczba przyznanych punktów
 1P.P.H.U.KOKOS K. Czykietaul. Bystrzycka 2458-100 Świdnica 95 285

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1  jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 2, zostanie podpisana w dniu 13.12.2017r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania nr 3 – mrożonki i ryby mrożone

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr ofertyNazwa i adres DostawcyLiczba punktów w kryterium – cenaŁączna liczba przyznanych punktów
 1 Nie wpłynęła żadna oferta  

Zadania nr 4 – mięso, drób i produkty mięsne

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr ofertyNazwa i adres DostawcyLiczba punktów w kryterium – cenaŁączna liczba przyznanych punktów
 1Zakład Przetwórstwa MięsnegoJ. Gawryckiul. Witosa 358-260 Bielawa 95 285

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 4, zostanie podpisana w dniu 13.12.2017r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania nr 5 – różne artykuły spożywcze

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr ofertyNazwa i adres DostawcyLiczba punktów w kryterium – cenaŁączna liczba przyznanych punktów
 1P.P.H.U. KOKOSKazimierz Czykietaul. Bystrzycka 2458-100 Świdnica 95 285

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 5, zostanie podpisana w dniu 13.12.2017r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zadania nr 6 –pieczywo, wyroby piekarskie i cukiernicze

Nazwa Dostawcy i adres którzy złożyli oferty zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr ofertyNazwa i adres DostawcyLiczba punktów w kryterium – cenaŁączna liczba przyznanych punktów
 1Piekarnia S.C. J.P PrzybylscyUl. Wałbrzyska 158-100 Świdnica  95 285

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną dla tego zadania.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę żywności dla zadania nr 6, zostanie podpisana w dniu 13.12.2017 r., zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Potwierdzenie o wyborze oferty w przetargu  z dnia  05-12-2017r.

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do budynku  placówki

Nazwa Dostawcy i adres który złożył ofertę zestawiono w poniższej tabeli wraz ze streszczeniem oceny i łącznych przyznanych punktów.

Nr ofertyNazwa i adres DostawcyLiczba punktów w kryterium – cenaŁączna liczba przyznanych punktów
 1.GAZ PETROL Sp. z o. o. 
ul. 1 Maja 90
Kąty Wrocławskie
100300

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 jako jedyną ofertę, która spełnia wymagane kryteria.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego, zostanie podpisana w dniu 13.12.2017 r. zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej                   ogłasza przetarg nieograniczony

Na dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych, z  podziałem na  zadania

oferta ogloszenie_przetargu specyfikacja umowa załącznik nr 2 załącznik nr 2a załącznik nr 3.1 załącznik nr 3.2 załącznik nr 3.3 załącznik nr 3.4 załącznik nr 3.5 załącznik nr 3.6 załącznik nr4


OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej

 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku placówki.       ( CPV 09.13.51.00-5 – Olej Opałowy)

Ogłoszenie SIWZ Umowa olej opałowy Zał nr 1 oferta Zał Nr 2 oswiadczenie Zał Nr 3 oswiadczenie Zał nr 4 oswiadczenie Zał Nr 5 oswiadczenie Zał nr 7 parametry techniczne


Potwierdzenie o wyborze oferty w przetargu  z dnia 05-12-2016r. – żywność

wybór ofert


OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku placówki.

( CPV 09.13.51.00-5 – Olej Opałowy)

dokumenty do pobrania przet_olej


Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych, z podziałem na zadania:

– zadanie nr 1 – produkty mleczarskie

                           CPV-15.50.00.00-3 – produkty mleczarskie

– zadanie nr 2 – warzywa, owoce i przetwory warzywne

                           CPV-15.30.00.00-1 –  owoce, warzywa i produkty podobne

– zadanie nr 3 – ryby, mrożonki

                           CPV-15.22.10.00-3 – ryby, 

                           CPV-15.89.60.00-5 – produkty głęboko mrożone

– zadanie nr 4 – mięso, drób i przetwory mięsne

                           CPV-15.10.00.00-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,

                           CPV-15.11.21.00-7 – świeży drób

– zadanie nr 5 – artykuły spożywcze

                           CPV-15.80.00.00-6 – różne produkty spożywcze  

– zadanie nr 6 – pieczywo i wyroby piekarnicze

CPV-15.81.00.00-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarnicze i ciastkarskie

dokumenty

————————————————————

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku placówki.

                                    ( CPV 09.13.51.00-5 – Olej Opałowy)

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa olej opałowy

Zał nr 1 oferta

Zał Nr 2 oswiadczenie

Zał Nr 3 oswiadczenie

Zał nr 4 oswiadczenie

Zał Nr 5 oswiadczenie

Zał nr 7 parametry techniczne

—————————————————————————————————————–

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej    ogłasza przetarg nieograniczony

Na dostawę żywności dla Zespołu Placówek Specjalnych, z  podziałem na  zadania:

– zadanie nr 1 – produkty mleczarskie

                           CPV-15.50.00.00-3 – produkty mleczarskie

– zadanie nr 2 – warzywa, owoce i przetwory warzywne

                           CPV-15.30.00.00-1 –  owoce, warzywa i produkty podobne

– zadanie nr 3 – ryby, mrożonki

                           CPV-15.22.10.00-3 – ryby, 

                           CPV-15.89.60.00-5 – produkty głęboko mrożone

– zadanie nr 4 – mięso, drób i przetwory mięsne

                           CPV-15.10.00.00-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,

                           CPV-15.11.21.00-7 – świeży drób

– zadanie nr 5 – artykuły spożywcze

                           CPV-15.80.00.00-6 – różne produkty spożywcze  

– zadanie nr 6 – pieczywo i wyroby piekarnicze

CPV-15.81.00.00-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarnicze i ciastkarskie

załącznik nr3.5

załącznik nr3.4

załącznik nr3.3

załącznik nr3.2

załącznik nr31

załącznik nr4

załącznik nr3

załącznik nr 2a

załącznik nr 2

umowa specyfikacja

ogłoszenie_przetargu

oferta