Zawieszenie zajęć.

Informujemy, że za zgodą Organu Prowadzącego, na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r.

By

Read More