Kontakt przez telefon komórkowy

Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej
Czytaj

Podajemy numery zastępcze:

SEKRETARIAT 724 383 193
KSIĘGOWOŚĆ 724 383 182

PEDAGOG 724 383 166
INTERNAT 724 383116
DYREKTOR 724 383 098