ANKIETA DLA RODZICÓW

W związku z tym. że nasza szkoła została wylosowana do uczestnictwa w badaniu w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego, realizowanego na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Fundację Polskiej Akademii Nauk prosimy rodziców i opiekunów prawnych naszych uczniów o wypełnienie poniższej ankiety.  Celem badania jest przeprowadzenie diagnozy identyfikującej pojawiające się u uczniów problemy wywołane izolacją w okresie pandemii oraz czynników chroniących, mających wpływ na zapobieganie ich występowaniu. Otrzymane wyniki pozwolą Zespołowi Naukowemu Fundacji Polskiej Akademii Nauk opracować raporty z diagnozy, które posłużą stworzeniu modeli wsparcia i pomocy uczniom, borykającymi się z trudnościami psychicznymi.

Link do ankiety.

Rodzice: https://ankiety.uksw.edu.pl/index.php/418533?lang=pl
INDYWIDUALNY KOD PLACÓWKI, KTÓRY NALEŻY PODAĆ W ANKIECIE TO: 10145

Ankietę należy wypełnić do 24 września 2021 roku.