KONKURS MATEMATYCZNY

KONKURS MATEMATYCZNY

W naszej szkole 24 marca 2022 roku odbył się XII  Konkurs matematyczny „Szkolny Rachmistrz”. Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.
Brało w nim udział 6 uczniów:   klasa VII a – 2, VIIb -2 oraz  VIII – 2.
Wyniki konkursu:
I miejsce Jakub K. ucz. klasy VIII
II miejsce Kacper M. ucz. klasy VIII
Pozostali uczniowie uzyskali dobre wyniki na poziomie 50 % – 3 uczniów oraz 40% – 1 uczeń.
Gratulujemy  zwycięzcom i uczestnikom konkursu!
Małgorzata Mizera