Dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

31 października 2022 r.,

12-14 kwietnia 2023 r.,

2,4,5 maja 2023 r.,

9 czerwca 2023 r.