LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Styczniowe zajęcia w ramach laboratoriów poświęcone były pracom związanym z kolejnymi etapami budowy szybowców oraz wyborem i wydrukiem projektu żarowego silnika modelarskiego. Inspiracją do wydruku takiego modelu silnika żarowego był pokaz i omówienie zasad pracy prawdziwego silnika modelarskiego jako niezwykle interesującego przykładu połączenia różnych technologii i procesów zastosowanych w silnikach dwusuwowych i silnikach samozapłonowych . Chłopcy byli bardzo zaciekawieni procedurą uruchomienia takiego silnika, sposobem zasilania jak i samym paliwem stosowanym w  tego typu konstrukcjach , mocą uzyskiwaną w miniaturowych konstrukcjach.
Korzystając z zasobów Internetu wybrano właściwy projekt silnika. Przygotowane pliki przeniesiono do drukarki i rozpoczęliśmy wydruk.  Na kolejnych zajęciach zajmiemy się spasowaniem części i złożeniem silnika w całość. Prace modelarskie postępują, chłopcy sklejają stateczniki poziome do swoich szybowców uczą się przy tym dokładności i cierpliwości co dla wielu z nich jest ciężką próbą.