7 LUTEGO 2023- DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

7 LUTEGO 2023- DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w Polsce po raz 19. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.
W bieżącym roku również nasza szkoła włączyła się w obchody tego dnia, który obchodzony był pod hasłem : „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. W związku z tym podjęto szereg działań, aby dotrzeć z informacją do każdego ucznia, sprowokować go do refleksji nad korzyściami i zagrożeniami płynącymi z Internetu. Przeprowadzano zajęcia z wychowawcą, lekcje informatyki, w trakcie których uczniowie analizowali znaczenie słów: cyberprzemoc, bezpieczeństwo w sieci, tworzyli plakaty, wypisywali rady ostrzegające przed niebezpieczeństwami jakie niesie Internet.  Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę szkolna poświęconą tematyce: Ja i Internet.
Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w lekcjach online organizowanych przez Polskie Centrum Programu Safer:
– Jak radzić sobie z dezinformacją w sieci? –klasy VII i VIII
– Dbamy o naszą prywatność online – klasy VII i VIII
– Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów – klasy IV, V, VI
– Co czyha na naszą prywatność  w grach i Internecie – klasy IV, V, VI
Ponadto uczniowie klasy IV i V odwiedzili Internetową Szkołę Słonia Spacjusza, w której nie tylko poznali zasady właściwego zachowania się w sieci ale też zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych. Przybliżyli sobie  zagadnienia dotyczące m.in. ochrony prywatności i zachowania ostrożności w kontaktach online, a także netykiety i higieny cyfrowej.