DZIEŃ LICZBY PI

14 marca liczba Pi obchodzi swoje święto. Liczba π lub ludolfina, to stała matematyczna, która określa stosunek długości obwodu koła, do długości jego średnicy, zapisuje się ją jako 3.14, co stanowi jej przybliżoną wartość.
W naszej szkole również obchodziliśmy to święto.
Uczniowie klas VI, VIIa, VIIB oraz VIII poznali  dużo ciekawostek na temat liczby П, odczytano  wiersz Wisławy Szymborskiej „Niewymierna liczba Pi”  oraz zaśpiewano piosenkę o liczbie pi.
Odbyły się konkursy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem:
Mistrz zapisania jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się na pi .
I miejsce Siergiej Z. – 118
II miejsce Oliwia K. – 115
III miejsce  Alan S, Filip K. – 108
IV miejsce Bartek O., Oktawian K., Kacper S., Kacper K.  – 100
V miejsce Kacper R., Łukasz S – 90
Plakat z liczbą П – I miejsce Alan S, II miejsce Szymon Sz., III miejsce Łukasz S.
Święto Pi, niewątpliwie, miało walory dydaktyczne, ale to także ciekawy sposób uatrakcyjnienia lekcji matematyki.
Małgorzata Mizera