LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Podczas czerwcowych zajęć w ramach laboratoriów przyszłości wychowankowie przeprowadzili prace renowacyjne i konserwacyjne naszych ośrodkowych ławek z terenu zielonego, z których korzysta cała społeczność szkolna . Najpierw przeprowadziliśmy inspekcję stanu technicznego, aby odnaleźć uszkodzone elementy do wymiany, następnie przeprowadzono demontaż uszkodzonych listew zastępując je nowymi i przystąpiono do prac konserwacyjnych, zabezpieczając i impregnując ławki specjalistycznym impregnatem. Chłopcy z wielkim zaangażowaniem prowadzili pracę, w trakcie jej prowadzenia rozmawialiśmy o całym cyklu zajęć podsumowując całoroczne działania. Wychowankowie stwierdzili iż są to jedne z najciekawszych zajęć bo dają możliwość poznania nowych wiadomości i praktycznego spróbowania różnych działań. Wielu z nich pierwszy raz w życiu miała możliwość zobaczenia w działaniu drukarki 3D, podjęli z sukcesem próby wydruku wybranych modeli z biblioteki projektów. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z eksploracji zasobów Internetu w technologii VR. Emocje jakie towarzyszyły dziewczętom i chłopcom podczas zajęć uświadomiły im że warto poznawać nowe rzeczy zwracając zawsze uwagę na bezpieczeństwo. Budowa modeli latających kształciła ich dokładność, cierpliwość, planowanie działań, posługiwanie różnorodnymi narzędziami i klejami, co wielu przychodziło z trudnością. Zwieńczeniem był udział w zawodach gdzie zdobyli wiele czołowych lokat, motywując do rozwijania zainteresowań modelarstwem i techniką.