BOHATERON  2023!

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym zaszczytnym projekcie BohaterON. Słowa podziękowania dla Powstańców Warszawskich popłynęły od uczniów klas IV-V-VI-VII-VIII. Przybrały one formę podziękowań słownych, wyrażonych rysunkami i grafiką na lekcjach historii , jak i w czasie wolnym, w ramach zajęć popołudniowych.
Koordynator : M.Uss