LEKCJA PATRIOTYZMU, CZYLI PATRIOTYCZNE PISANIE

W szkolny konkursie Patriotyczne Pisanie wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Teksty A. Mickiewicza i J. Kochanowskiego pisane były na lekcjach języka polskiego . Ogółem wyróżniono 16 prac uczniów. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i słodkie niespodzianki.
Koordynator : M. Uss, A. Romanowicz.