Posiłek w szkole i w domu

Program: Wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 moduł 3

Całkowita wartość wynosi:  67 440,00 zł

Kwota dofinansowania: 53 952,00 zł

Głównym celem programu jest wspieranie w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Grupy docelowe stanowią wychowankowie Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej

Realizowane zadanie: doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej.

Wsparcie finansowe w całości zostanie wykorzystane na zakup nowego wyposażenia kuchni. Zakupione zostaną sprzęty i urządzenia do wyposażenia stanowisk do obróbki cieplnej, stanowisk sporządzania potraw i napojów oraz produkcji ciast, stanowisk obróbki wstępnej oraz stanowisk mycia naczyń. Do stołówki zakupione zostaną także szafy chłodnicze i mroźnicze. Wsparcie finansowe pozwoli na wymianę starych sprzętów, co wpłynie na bezawaryjne i łatwiejsze przygotowywanie posiłków. Poprawi się jakość przygotowywanych posiłków. Uzupełnienie wyposażenia kuchni o brakujące sprzęty i urządzenia pozwoli na stosowanie nowoczesnych metod przygotowywania posiłków przez co posiłki zostaną zróżnicowane. Wpłynie to na uatrakcyjnienie jadłospisów.