WOLNOŚĆ  KOCHAM I ROZUMIEM….

Pod tym hasłem, 15.11.2023 roku, odbył się uroczysty apel z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas apelu uczniowie chóralnie śpiewali pieśni legionowe, a w postawie zasadniczej odśpiewali Rotę oraz hymn RP. Dekorację do apelu stanowiły prace uczniów wykonane na zajęciach lekcyjnych.
 Po zakończonej części artystycznej, odbył się szkolny konkurs Piosenki Patriotycznej, w który wszyscy uczniowie zajęli pierwsze miejsce.
Apel przygotowały: M. Borowy, M. Uss