BIBLIOTEKA SZKOLNA ZORGANIZOWAŁA LEKCJĘ EDUKACJI HUMANITARNEJ

16 listopada 2023 r w naszej placówce odbyło się spotkanie z przedstawicielami Schroniska dla bezdomnych zwierząt ze Świdnicy wraz z ich podopiecznym. Nasi goście przeprowadzili  lekcję edukacji humanitarnej: przedstawili sposób niesienia pomocy naszym młodszym braciom, tłumaczyli sposób postępowania z psem, opowiedzieli o procedurach adopcyjnych (także wirtualnych), a także o wolontariacie. Na koniec spotkania wręczyliśmy podziękowania naszym gościom oraz dary dla podopiecznych schroniska. Osoby, które wzięły udział w akcji „Odpowiedzialni”, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz oceny z zachowania.
|Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Kwapińska