DZIEŃ ZIEMI

W tym roku Dzień Ziemi obchodziliśmy pod hasłem : „Chrońmy Ziemię”. W ramach konkursu uczniowie podczas zajęć bibliotecznych przygotowywali plakaty i prace plastyczne n/t ochrony środowiska. Prace zostały wyeksponowane w holu głównym. Odbywały się także pogadanki przyrodnicze, oglądaliśmy filmy przyrodnicze.
Laureaci:
I miejsce – Oliwia Kubisz, Vanessa Grodecka
II miejsce – Daria Niżyńska, Marcin Czerepak
III miejsce – Szymon Walczak, Szymon Wiśniewski
Wyróżnienia: Zuzanna Kos, Julia Kramarczyk
Opiekun: Elżbieta Kwapińska