Konsultacje

Od dnia 25 maja do 7 czerwca 2020 r. zawieszone są zajęcia dla klas IV-VII.
Uczniowie klasy VIII od dnia 25 maja 2020r. mają możliwość korzystania z konsultacji w placówce. Mogą również pozostać w placówce korzystając z zakwaterowania i wyżywienia

Czytaj więcej

Zawieszenie zajęć.

Informujemy, że za zgodą Organu Prowadzącego, na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r.

Czytaj więcej